Ankara da Bilim Kurulu İle Pickleball Eğtimi

Uluslararası Pickleball Federasyonu Türkiye Temsilciliği Bilim Kurulu Üyesi Dr.Selda KOCAMAZ ADAŞ’ın üstün gayretleri ile kurulan Bilim Kurulu ekibi ile Ankara da pickleball etkinliğinde bir araya gelerek.

23-24 Ocak 2024 tarihinde uluslararası pickleball federasyonu Türkiye temsilcisi Davut GÜNGÖR’ün katılımı ile yapılacak eğitimi ve etkinlik ardından yapılacak çalışmalar hakkında toplantı yapılacak.

Bilim Kurulu tarafından yürütülecek bilimsel çalışmalar ile sporun sağlık üzerindeki etkilerini anlamamıza yardımcı olarak ve topluma değerli bilgiler aktaracak. Bu çalışmalar, sporun yaşam kalitesi, mental sağlık ve toplumsal bağlar üzerindeki etkilerini bilimsel olarak araştırarak spora olan ilgiyi arttıracak. Bireylerin sağlıklı yaşam tarzlarını teşvik edecek.
Bilim Kurulu, toplumsal katkı sağlayarak sosyal bağları güçlendirecek önemli projeler yaparak, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik ederken yaşlı bireylerde fiziksel aktiviteyi teşvik ederek yaşam kalitesini artıracak.
Çocukların ve kadınların sürdürülebilir sportif yaşamları için önemli etki edecek Bilim Kurulu, ülkemizde sportif anlamda saygının, hoş görünün, anlayışın, yeniliğin ve girişimciliğin kapılarını aralayacak.
Sporda eğitim kurulunun görevleri şunları içerebilir:

Bilim Kurulu, sporun geniş bir perspektifte ele alınarak hem bireyin hem de toplumun sağlığını ve refahını iyileştirmeyi amaçlayacak.

Bilim Kurulunun Yapacağı Çalışmalar:

 1.⁠ ⁠Eğitim Programları Geliştirmek:
Sporcuların, antrenörlerin ve diğer paydaşların ihtiyaçlarına uygun eğitim programları tasarlamak.

 2.⁠ ⁠Antrenör Yetiştirmek:
Nitelikli antrenörleri eğitmek ve sertifikalandırmak suretiyle sporcu gelişimini desteklemek.

 3.⁠ ⁠Performans Analizi:
Sporcuların performansını izleyerek, antrenman programlarını optimize etmek ve geliştirmek.

 4.⁠ ⁠Bilimsel Araştırmalar:
Spor ve egzersizin sağlık, performans ve toplumsal katkılarını anlamak için bilimsel araştırmalar yürütmek.

 5.⁠ ⁠Eğitim Standartları Belirlemek:
Spor eğitimi standartlarını belirleyerek, güvenli ve etkili bir eğitim ortamı sağlamak.

 6.⁠ ⁠Fiziksel ve Zihinsel Sağlık:
Sporun fiziksel ve zihinsel sağlık üzerindeki etkilerini anlatan bilgiler sunarak toplumu bilinçlendirmek.

 7.⁠ ⁠Toplumsal Katkı:
Sporun toplumsal katkılarını artırmak için projeler geliştirmek ve desteklemek.

Bilim Kurulu üyesi Dr. Selda KOCAMAZ ADAŞ ve Bilim kurulu ekibiyle ülkemizde daha iyi bir gelecek inşa etmek için önemli çalışmalar yapılması planlanıyor.

Çocuklar ve gençler için olimpik sporcu olma fırsatı yanı sıra kadınların spora teşvik edilmesi, dezavantajlı bireylere yönelik çalışmalar, yaşlı bireylerin sporla yaşama bağlanması, fırsat eşitliği ve cinsiyet eşitliği gibi konularda çalışmalar yapılarak toplumsal fayda sağlanması amaçlanmaktadır.

Uluslararası pickleball federasyonu Türkiye temsilcisi Davut GÜNGÖR, dezavantajlı bölgelerde ve deprem bölgelerinde yaptığımız eğitmen eğitimleri ve kurduğumuz pickleball sahaları ile gençlerin performans sporcu olmasına yönelik çalışmalar yapılırken, genç nesillerin zor koşullarda yaşamalarının fırsat eşitliğinden uzak kalmamaları ve psikolojik sağlamlık kazanmaları için önemli olduğunu söyledi. Aile bağlarının güçlenmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı sağlamak için kadınların spora teşvik edilmesinin önemli olduğunu biliyor ve bu doğrultuda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yaşlı bireylerin yaşam bağlarının güçlenmesi için de pickleball sporu ve Bilim Kurulunun yapacağı çalışmalarla önemli ölçüde farkındalık yaratacağımıza inanıyoruz.

Uluslaararası pickleball federasyonu Türkiye temsilciliği Bilim Kurulu kurucu üyesi Dr. Selda KOCAMAZ ATAŞ‘ın öncülüğünde yapılacak çalışmalar ile sağlıklı, mutlu, sosyal bağları güçlü, sevginin, saygının, paylaşımın olduğu harika bir toplum yaratacağımıza inanıyoruz.