Türkiye Pickleball Eğitim Kurulu

Uluslararası Pickleball Federasyonu Türkiye Temsilciliği Pickleball Eğitim Kurulu

Pickleball Eğitim Kurulu: Görevler ve Sorumluluklar

Uluslararası Pickleball Federasyonu Türkiye Temsilciliği bünyesinde faaliyet gösteren Pickleball Eğitim Kurulu, pickleball sporunun ülkemizde tanıtılması, yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi amacıyla kurulmuştur. Eğitim Kurulu’nun görevleri ve sorumlulukları, sporcuların, antrenörlerin ve hakemlerin eğitimine yönelik çalışmaları kapsamaktadır.

 1. Eğitim Programları Hazırlama ve Uygulama
 • Pickleball sporuna yönelik kapsamlı eğitim programları oluşturmak.
 • Antrenörler, hakemler ve sporcular için özel eğitim modülleri geliştirmek.
 • Eğitim programlarını düzenli olarak güncelleyerek, en güncel bilgi ve tekniklerin aktarılmasını sağlamak.
 1. Antrenör ve Hakem Kursları Düzenleme
 • Antrenör ve hakemler için kurslar düzenlemek ve bu kursların içeriklerini hazırlamak.
 • Eğitim sürecinde başarılı olan adaylara sertifikalar vermek.
 • Sertifikalı antrenör ve hakemlerin bilgilerinin yer aldığı bir veri tabanı oluşturmak.
 1. Sporcu Eğitim ve Gelişim Programları
 • Genç sporcuların yeteneklerini geliştirmeye yönelik programlar oluşturmak.
 • Sporcuların ulusal ve uluslararası düzeyde başarı elde etmeleri için gerekli eğitim ve destekleri sağlamak.
 • Pickleball kampları, seminerler ve çalıştaylar düzenlemek.
 1. Eğitim Materyalleri Geliştirme
 • Pickleball sporuna dair eğitim materyalleri (kitap, video, çevrimiçi içerik vb.) hazırlamak.
 • Eğitim materyallerinin erişilebilirliğini artırmak ve geniş kitlelere ulaştırmak.
 1. İşbirlikleri ve Ortak Çalışmalar
 • Yerel, ulusal ve uluslararası spor federasyonları, kamu kuruları, okullar ve üniversiteler, kurumlar, STK’lar, derneklervb. ile işbirlikleri kurarak eğitim programlarını desteklemek.
 • Spor bilimleri alanında faaliyet gösteren kurumlarla ortak projeler geliştirmek ve uygulamak.
 1. Değerlendirme ve Geri Bildirim
 • Eğitim programlarının etkinliğini değerlendirmek ve gerekli iyileştirmeleri yapmak.
 • Antrenörler, hakemler ve sporculardan düzenli geri bildirimler alarak programların kalitesini artırmak.
 1. Toplumsal Katılım ve Farkındalık
 • Pickleball sporunun toplumsal bilinirliğini artırmak için farkındalık kampanyaları düzenlemek.
 • Toplumun her kesiminden bireylerin pickleball sporuna katılımını teşvik etmek.

Uluslararası Pickleball Federasyonu Türkiye Temsilciliği Pickleball Eğitim Kurulu, bu görev ve sorumlulukları yerine getirerek, ülkemizde pickleball sporunun sürdürülebilir bir şekilde gelişmesini ve yaygınlaşmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Eğitim Kurulu, sporcuların, antrenörlerin ve hakemlerin en iyi şekilde yetişmeleri için gerekli tüm çalışmaları titizlikle yürütmektedir.

 

Türkiye Pickleball Eğitim Kurulu Üyeleri

Davut Güngör

Hatice Dilhun Sukan

Prof.Dr. Mert Aydoğmuş

Prof.Dr.Rıdvan Ekmekçi

Prof.Dr.Mustafa Özdal

Doç.Dr. Rabia Hürrem Özdurak Sıngın

DoçDr.Mustafa Can Koç

Doç.Dr. Murat Kalfa

Dr. Selda Kocamaz Adaş

Doç.Dr. Nevzat Demirci

Ali Demirci

Özkan Ergün

Emre AçıkgöZ

Oktay Dal