Türkiye Pickleball Federasyonu Hakem Kurulu Üyeleri

Merkez Hakem Kurulu

Hakem Kurulu;

 Amacı, Pickleball Spor yarışmalarını yönetecek hakemlerle ilgili işlemlerde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Resmi ve özel yarışmalarda görev yapmak, doğacak teknik anlaşmazlıkların çözümüne, Merkez Hakem Kurulu ve il hakem kurullarının kuruluşu, görev, yetki ve sorumluluklarına, hakemlerin sınıflamalarını, terfi ve hükümleri kapsar.

Merkez Hakem Kurulunun Görev ve Yetkileri

a) Uluslararası Federasyonun hakemlik kuralları ile ilgili her türlü değişiklik ve yorumların tercümesini yaptırarak, kural değişikliklerinin ve konu ile ilgili yayınların en kısa zamanda hakemlere duyurulmasını sağlamak.
b) Federasyonca yapılacak kurs ve seminerler için eğiticileri belirlemek.

c) Hakem adaylarının sınav ve adaylık dönemlerinde başarılı olanları tespit ederek lisanslarının verilmesi ile ilgili işlemleri yapmak.
ç) Hakemlerin terfilerini yapmak ve onaylamak.

d) Başarılı görülen hakemlerden, özellik ve nitelikleri uygun olanları belirleyerek uluslararası hakem olabilmeleri için gerekli işlemi yapmak.
e) Hakemlerin dilekçelerini incelemek ve gerekli işlemi yapmak.
f) Yarışmalarda görevlendirilen hakemleri, gözlemci hakemler vasıtasıyla denetlemek ve bunların verdiği raporlara göre değerlendirme yapmak.

g) Hakemlerin yarışmalarda giyecekleri kıyafeti belirlemek ve yarışmaları bu kıyafetle yönetmelerini sağlamak.
ğ)Hakemlerin yönettikleri yarışmalardaki aksaklıklarla ilgili telkin ve tavsiyelerde bulunmak.

h) Federasyonun yurtiçi ve yurtdışı yarışmalarında görevlendirilecek hakemler ile illerin veya kulüplerin yurtdışında yapacakları yarışmalarda görevlendirecekleri hakemleri belirlemek.
h) Uluslararası Pickleball Federasyonu Disiplin Talimatına göre suç sayılan davranışta bulunan hakemler hakkında inceleme yapmak, idari tedbirleri almak ve gerektiğinde Disiplin Kuruluna sevk edilmek üzere ilgili Federasyon Yönetim bildirmek.

ı)Hakemlerin Federasyonda kütüklerini tutmak ve hakem bilgi formu hazırlamak

i) İllerde yapılacak olan yarışmalarda gerek görülmesi halinde gözlemci hakem görevlendirmek.
j) Federasyondan hakem talebinde bulunan, Emniyet Genel Müdürlüğü, Silahlı Kuvvetler, Milli Eğitim Bakanlığı , Üniversiteler ve diğer kurumlarca düzenlenecek yarışmalar için görevlendirilecek hakemleri tespit etmek.

Hakemlik Statüsü:

Uluslararası veya ulusal hakem olmak,

Hakem olabilmek için aşağıdaki şartlar aranır;

a) Türk vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) 18 yaşından küçük olmamak, (18-80 yaş) 

ç) Sağlık durumunun hakemlik yapmaya elverişli olması,

d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

e) Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği hükümlerine göre haklarında altı ay veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıl, yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak,

f) Açılacak aday hakem kursu sonunda yapılacak yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlarda başarılı olmak.

 

Hakem Kurulu Üyeleri

Nevzat Demirci-Pickleball
Doc.Dr.Nevzat DEMİRCİ Merkez Hakem Kurulu Üyesi-Mersin İl Temsilcisi-Bilim Kurulu Üyesi
1996 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu. 1996-1998 yılları arasında Mersin Silifke Anadolu Teknik, Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde Beden Eğitimi Öğretmeni olarak çalıştı.1998-2014 yılları arasında Kafkas Üniversitesinde Öğretim elemanı ve öğretim üyesi olarak çalıştı. Bu süre içerisinde iki yüksek lisans ve doktora yaptı. Üniversite yıllarında uzmanlık alanı olarak “yüzme” ve “Badminton” seçti. Bu alanlar ile ilgili bir çok seminer ve kurslara katıldı. Bu alanlardaki antrenörlük kurslarında eğitmen olarak görev yaptı. Pickleball spor dalının ülkemizde gelişimine katkı sunmak amacı ile Pickleball Federasyonu Türkiye temsilciliği kapsamında görev alarak çalışmalarını sürdürmektedir. 2014 yılından itibaren Mersin Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.
Ali DEMİRCİ-Pickleball
Ali DEMİRCİ Merkez Hakem Kurulu üyesi, Bilim Kurulu Üyesi
Mersin Üniversitesi Spor Bilimleri fakültesi Öğretim üyesi olan Ali DEMİRCİ, raket sporları konusunda kitaplar yazmış Badminton sporunun gelişimesi için öncülük etmiştir. Pickleball sporunun ülkemizde gelişmesi, her yaş biriyin spora teşvik edilmesi için çalışmalar yürütmek, pickleball sporu için Okullara ve öğretmenlere yönelik kitaplar hazırlayarak teknik öğrenimin kolaylaşması için çaalışmalar yürütmektedir.
benan-ulu
Merkez Hakem Kurulu Üyesi
ecem-oztekin
Merkez Hakem Kurulu Üyesi

Resul ÇINKIR

Merkez Hakem Kurulu Üyesi / Hakem Eğitim Koordinatörü

Mersin Üniversitesi Spor Bilimlerinde görev yapmaktayım. Mersinde gençlerin spora teşvik edilmesi konusunda çalışmalar yürütmesinin yanında Badminton, Muaythai, Kick Boks, Bilek Güreşi bıranşlarında Hakemlik yapmakta ayrıca Türkiye Muaythai Federasyonu Mersin İl Hakem Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir.

Her yaş kesimine hitap eden Fırsat eşitliği ve cinsiyet eşitliğine imkan sunan pickleball sporunun ülkemizde yaygınlaşması, genç nesillerin sporla ve sosyal yaşama kazandırılması yetişkin bireylerin yaşam boyu spor alışkanlığı edinmesine katkı sunmak Pickleball Sporuna Merkez Hakem Kurulu olarak hizmet etmek ve bu konuda adil hakemler yetiştirmek en öncelikle amacımızdır.

Kahir ASLAN

Merkez Hakem Kurulu Üyesi

​1985 yılında taekwondo ile müsabık spora başlayıp, daha sonra kıck boks hakemlıği ,wuhsu hakemlıği, 2002 yılında da muaythai uluslararası hakemlik ve 4 sezon profesyonel kurul başkanlığı yapmış, halen karma döğüş sanatları as başkanı ve yönetim kurulu üyesi olarak göreve devam etmekteyim. Orjinal sport Avrupa hakem kurulu başkanlığı görevinde bulunmuş olup halen faal olarak tüm bu spor dallarında faal görevlerde bulunan dünyanın bır cok ülkesinde ülkemizi temsil etmiş bir spor adamı olarak,
Her yaş kesimine hitap eden Fırsat eşitliği ve cinsiyet eşitliğine imkan sunan pickleball sporunun ülkemizde yaygınlaşması, genç nesillerin sporla ve sosyal yaşama kazandırılması yetişkin bireylerin yaşam boyu spor alışkanlığı edinmesine katkı sunmak Pickleball Sporuna Merkez Hakem Kurulu olarak hizmet etmek ve bu konuda adil hakemler yetiştirmek en öcelikli amacımızdır.