Uluslararası Pickleball Türkiye Eğitimleri

Türkiye’de pickleball’un yaygınlaşması, genç nesillerin sürdürülebilir profesyonel spor alışkanlığı ve spor kültürü edinmesi, yetişkin bireylerin yaşam boyu spor yaşamlarına katkı sağlaması için çalışmalar yürütülmektedir. 

Temsilcilikler
Eğitmen Eğitimleri
Turnuva Organizasyonları

PİCKLEBALL EĞİTMEN EĞİTİMİNE KİMLER KATILABİLİR?

Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu (Spor Bilimleri Fakültesi), Mezunu Olanlar, Her Hangi  Bir Spor Branşından Ya da Özel Eğitim Alanından Sertifika Sahibi Olanlar, GSB Temel Eğitim Sınavından Başarılı Olanlar, Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu (Spor Bilimleri Fakültesi) Öğrencileri.

Diğer Alanlardan Katılım Göstermek İsteyenler Katılım Belgesi Almaya Hak Kazanır.

PİCKLEBALL EĞİTMEN EĞİTİMİ SONRASINDA SERTİFİKA ALABİLMEK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER:

Pickleball Eğitmen Sertifikasyonu ve Toplumsal Sorumluluk Kural Kitapçığı

 1. Sosyal Fayda Sağlama ve Toplumsal Sorumluluk: Pickleball eğitmen adaylarının sertifika alabilmeleri için eğitim sonrası 15 gün içinde topluma katkı sağlamaları ve toplumsal sorumluluklarını yerine getirmeleri gerekmektedir.
 2. Pickleball Eğitmenlerinin Yapacağı Örnek Çalışmalar: Yetiştirme yurtları, huzur evleri, okullar, dezavantajlı bölgeler, özel gereksinimli bireyler, AVM, Kamu Kurumları, sosyal alanlar, kadınlara yönelik pickleball çalışmaları gibi alanlarda gönüllü çalışmalar yapmaları gerekmektedir. Eğitmen adayları, bu çalışmaları yaparken etkinlik videolarını çekmeli ve sosyal medya hesaplarından paylaşmalıdır. Ayrıca, her etkinlik sonunda pickleball sayfasını etiketlemek ve etkinliği belgelemek önemlidir.
 3. Sertifika Alma Süreci: Eğitmen adayları, yukarıda belirtilen topluma katkı sağlama şartlarını yerine getirdikten sonra sertifika almaya hak kazanacaktır. Sertifika, Uluslararası Pickleball Federasyonu Türkiye Temsilciliği ve Uluslararası Pickleball Federasyonu (IPF) tarafından verilecek olup, adayların toplumsal sorumluluklarını yerine getirdiklerini kanıtlamaları gerekmektedir.
 4. Toplumsal Bilinç ve Sorumluluk: Pickleball eğitmenleri, sadece sporun teknik yönlerini öğretmekle kalmayacak, aynı zamanda toplumsal bilinç ve sorumluluk bilinciyle hareket edeceklerdir. Topluma katkı sağlama ve toplumsal sorumluluklarını yerine getirme konusunda öncü olacakları için eğitmen adaylarından bu değerlere sadık kalmaları beklenmektedir.
 5. Örnek Etkinlikler:
 • Yetiştirme yurtlarında pickleball etkinlikleri düzenlemek ve çocuklara spor yapma fırsatı sunmak.
 • Huzur evlerinde yaşlı bireylerle pickleball oynayarak onların sosyal bağlarını güçlendirmek.
 • Okullarda pickleball tanıtım etkinlikleri düzenlemek ve gençlere spor yapma alışkanlığı kazandırmak.
 • Dezavantajlı bölgelerde pickleball kursları düzenlemek ve sporun erişilebilirliğini artırmak.
 • Kadınlara yönelik pickleball çalışmaları düzenleyerek kadınların spor yapma motivasyonunu artırmak.
 • Özel gereksinimli bireylere yönelik çalışmalar yapmak ve topluma entegre olabilmelerine olanak sunmak.
 • AVM ve sosyal alanlarda etkinlikler yaparak bireylerin pickleball sporu ile tanışmalarına ve spor yapma alışkanlığı edinmeleri için öncülük etmek.
 1. Sosyal Medya Kullanımı: Eğitmen adayları, yaptıkları etkinliklerin videolarını çekerek sosyal medya hesaplarından paylaşmalı ve her paylaşıma pickleball sayfasını etiketlemelidir. Bu, pickleball sporunun yaygınlaşması ve toplumsal etkisinin artırılması için önemlidir.

Bu kural kitapçığı ve uygulama yönergeleri, pickleball eğitmenlerinin toplumsal bilinç ve sorumluluklarını yerine getirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Eğitmen adaylarından, bu değerlere sadık kalarak sporun gücünü topluma yaymaları beklenmektedir.

11–13 Nisan / Antalya

 

Yer: Antalya Güral Garden Otel / Manavgar

Saat: 10:00  13:00 / 18:00 / 20:00 

23-24 Maart Samsun

Yer: Atakum Sporcu Fabrikası

Saat: 11:00 / 13:00 

1300 / 15.00 

16:00 / 17:00

14-15 Maart Muğla

Yer: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi

Saat: 15:00 / 18:00

20-21 Şubat Kırklareli

Yer: Kırklareli Gençlik Spor İl Müdürlüğü

Saat: 19:00 / 21:00

23-24 Şubat Ankara

 

 

Yer: Şehit Kalender Özdemir İmamhatip Lisesi

Saat: 18:00 / 20:00

18-20 Şubat İstanbul

Yer: TEDD Atakent Koleji

Saat: 18:00 / 20:00

7-9 Şubat Hatay

Yer:Hatay GüneşKoleji Kapalı Spor Salonu

Saat: 18:00 / 20:00