Türkiye Pickleball Derneği

Türkiye Pickleball Derneği

Türkiye Pickleball Yarımlaşma Dayanışma Derneği: 

Sporu Yaygınlaştırmak, Toplumu Birleştirmek İçin Bir Köprü

Pickleball, son yıllarda dünya genelinde hızla popülerlik kazanan bir spor haline gelmiştir. Bu dinamik ve heyecan verici oyun, insanları bir araya getirerek hem fiziksel aktiviteyi teşvik etmekte hem de toplumda pozitif bir etki yaratmaktadır. Pickleball Derneği, bu sporun yaygınlaşması, toplumda sevgi ve saygının gelişmesi, fırsat ve cinsiyet eşitliğinin vurgulanması gibi önemli hedeflere odaklanarak bu heyecan verici yolculuğa liderlik etmektedir.

Derneğin temel amacı, pickleball sporunu geniş kitlelere tanıtmak ve erişilebilir kılmaktır. Bu amaç doğrultusunda, başlangıç seviyesinden ileri seviyeye kadar herkes için eğitim programları düzenlenmekte ve sporun yaygınlaştırılması için çaba harcanmaktadır. Ayrıca, yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde pickleball turnuvaları organize edilerek sporcuların rekabet etme ve birbirleriyle etkileşimde bulunma fırsatları sağlanmaktadır.

Pickleball Derneği, sadece sporu teşvik etmekle kalmayıp aynı zamanda toplumda pozitif bir değişim yaratmayı da amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, sporun değerlerini vurgulayarak toplumda sevgi, saygı ve dayanışmanın gelişmesine katkıda bulunmak için çalışmalar yapmaktadır.

Pickleball Derneği ve uluslararası pickleball federasyonu Türkiye temsilciliği olarak, bireyler arası iletişimi artırmak toplumsal kültürün devamına katkı sağlamak, spor kültürünün oluşmasına olanak sunmak, toplumda her kesimden bireyin sağlıklı bağ kurmalarına katkı  sağlamak, okul sporlarında çocukların eğitim performansına olumlu katkı sağlamak ve genç nesilleri spora teşvik etmek, mahallelerde, spor tesislerinde, belediye ve kamu kurumlarında, dezavantajlı bölgelerde ve toplumda sporun  yaratacağı enerji ile toplumda iyilik halini oluşturmak derneğin  öncelikli hedefleri arasındadır.

Pickleball derneği, pickleball sporunun yanı sıra spor kültürünün de gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Bu doğrultuda, eğitmen yetiştirme programları düzenlenmekte ve sporun etik ve fair play değerleri üzerine vurgu yaparak sporcu yetiştirme sürecine katkı sağlanmak için çalışmalar yapmaktadır.

Pickleball Derneği, sporun gücünü ve birleştirici etkisini kullanarak toplumda olumlu bir değişim yaratma misyonunu sürdürmektedir. Her yaş grubundan insanı sporla buluşturarak sağlıklı bir yaşam tarzını teşvik etmek, toplumun genel refahına katkı sağlamak ve gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak için kararlılıkla çalışmaktadır.

 


 

Türkiye Pickleball Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri

Davut GÜNGÖR Genel Sekreter
Asena ERDİNÇ Sayman
Özkan ERGÜN Yönetim Kurulu Üyesi
Vedat KALKANN Yönetim Kurulu Üyesi
Benan ULU Pickleball Ar-Ge Sorumlusu
Can Berk GÜNGÖR Yönetim Kurulu Üyesi
Ekrem KARATAŞ Başkan Danışmanı
Seçkin DEMİRTAŞ Reklam ve Pazarlama
Yunus YUNUSOĞLU Reklam ve Basın Sorumlusu
Mahmut GÜNGÖR Yönetim Kurulu Üyesi

Selda KOCAMAZ ADAŞ

Bilim Kurulu Üyesi / Proje Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Selda KOCAMAZ ADAŞ Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü/ Beden Eğitimi ve Spor (DR) alanında tamamlayan Kocamaz Adaş, Sporun toplumumuzda yarattığını etkiyi ortaya çıkarmak amacıyla “Sporun sosyal etkisi” isimli doktora tez çalışmasını tamamlamıştır. Toplumun gelişmesinde sporun önemli bir araç olduğu ana fikrinden hareket ederek, spor alanına hizmet eden akademik çalışmaları bulunmaktadır. Bunun yanı sıra çalışma yaşantısında, yöneticilik, antrenörlük ve program koordinatörlüğü görevleri üstlenmiştir. Gelişmekte olan Pickleball branşının ülkemizde yaygınlaşması amacıyla birçok sosyal projenin yapılması için çalışma arkadaşlarıyla birlikte harekete geçmiştir. Pickleball branşının üniversitelerde uygulamalı bir ders olarak faaliyete geçirilmesi için çalışmalarını sürdürmektedir.

Ümit Can BÜYÜKAKGÜL

Bilim Kurulu Üyesi

Lisans eğitimini Ege Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümünde tamamlayan Ümit Can BÜYÜKAKGÜL, lisansüstü eğitimini Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamlamıştır. Şimdi Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümünde görev yapmaktadır. Futbol, basketbol, voleybol, badminton ve atletizm branşları ile çeşitli seviyelerde ilgilenen Ümit Can BÜYÜKAKGÜL spor yönetimi, sporda girişimcilik, spor pazarlaması ve sporda iletişim alanlarında çeşitli makaleler yayımlamıştır.
Pickleball branşının Türkiye’de hem toplumsal hem de kültürel açıdan farklılıklar yaratabileceğini düşünen Ümit Can BÜYÜKAKGÜL nesiller arası etkileşimin artmasında Pickleball’un önemli bir araç olacağını savunmaktadır. Bu etkileşimin artması için üniversitelerde çeşitli projelerin yürütülmesi için araştırmalar yapmaktadır. Özellikle üniversitelerde öğretmenlik bölümlerindeki öğrencilerin Pickleball ile ilgili farkındalıklarının artmasının geniş bir etki yaratmada önemli olduğunu düşünmektedir.