Uluslararası Pickleball Türkiye Temsilciliği

Türkiye’de pickleball’un yaygınlaşması, genç nesillerin sürdürülebilir profesyonel spor alışkanlığı ve spor kültürü edinmesi, yetişkin bireylerin yaşam boyu spor yaşamlarına katkı sağlaması için çalışmalar yürütülmektedir. 

Temsilcilikler
Eğitmen Eğitimleri
Turnuva Organizasyonları