Pickleball: Sporun Yükselen Yıldızı ve Toplumsal Katılımın Aracı

Pickleball, son yıllarda Türkiye’de hızla popülerlik kazanan ve spor severlerin ilgisini çeken bir raket sporu olarak ön plana çıkmaktadır. Uluslararası Pickleball Federasyonu Türkiye Temsilciliği olarak, bu heyecan verici sporu yaygınlaştırmak ve toplumsal katılımı artırmak için kararlı bir şekilde çalışıyoruz. Pickleball sporunun sunduğu benzersiz deneyim ve fırsatlarla birlikte, Türkiye genelinde çeşitli Şehirlerde ve kurumlarla yapılan iş birlikleri ile  etkinlikler düzenliyor ve topluma fayda sağlayan projeler gerçekleştiriyoruz.

Pickleball Nedir?

Pickleball, kolayca öğrenilebilir kuralları ve geniş yaş aralığında oynanabilir olmasıyla dikkat çeken bir spordur. Hem rekabetçi bir spor olarak hem de eğlenceli bir sosyal etkinlik olarak yapılan pickleball sporu, Türkiye de spor severler arasında giderek artan bir ilgiyle karşılanmaktadır.

Eğitmen Eğitimleri ve Okullarda Pickleball

Türkiye’de pickleball sporunun yaygınlaşması ve daha çok kitleye ulaşmak için her şehir de kurumlarla iş birliği yaparak eğitmen eğitimleri düzenliyor, sporun doğru ve etkili bir şekilde öğretilmesini sağlıyoruz. Bu eğitimler, pickleball sporunun performans ve sosyal etkinlik alanında yaratacağı etkiler, bireylerin spora teşvik edilmesinde pickleball sporunun önemi, orta yaş üstü bireylerin ve kadınların spora teşvik edilmesi, toplumda bireyler arası iletişimin güçlenmesi ve toplumsal kalkınmaya sağlayacağı faydalar, dezavantajlı bölgelerde yaşayan bireylerin toplum entegre olması için pickleball sporunun yaratacağı olumlu etki,  pickleball sporunun temel tekniklerini öğreten ve eğitmenlerin sporu etkili bir şekilde öğretebilmelerini sağlayan kapsamlı bir programı içermektedir.

Okullarda pickleball sporunun yaygınlaştırılması için Beden eğitimi öğretmenlerine yönelik eğitmen eğitimleri yapılarak ve okullarda etkinlikler yaparak gençlerle buluşturuyoruz. Okullarda yapılan düzenlediğimiz etkinlikler ve turnuvalar sayesinde, öğrencilerin spor yapma alışkanlığı kazanmalarını teşvik ediyor ve sağlıklı bir yaşam tarzının benimsenmesine katkı sağlamak için çalışıyoruz. Aynı zamanda, pickleball sporunun farklı sosyo-kültürel yapılardan bir araya gelen öğrencilerin sosyal etkileşimi ve takım çalışması becerilerini geliştirmeye katkı sağlayacağına inanıyoruz.

Sosyal Sorumluluk Projeleri ve Dezavantajlı Bölgelerde Pickleball Eğitimleri

Pickleball sporunun toplumun her kesimine ulaştırmak için sosyal sorumluluk projeleri yürütüyoruz. Dezavantajlı bölgelerde ve deprem bölgelerinde pickleball eğitimleri düzenleyerek, bu bölgelerde yaşayan bireylere spor yapma fırsatı sunuyoruz. Bu projeler, sosyal bağların güçlendirilmesi, fiziksel aktivitenin teşvik edilmesi ve toplumun dayanışma ruhunun artırılması açısından önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz.

Türkiye’de Pickleball sporunun yaygınlaştırılması ve toplumsal katılımın artırılması için büyük bir potansiyele sahiptir. Uluslararası Pickleball Federasyonu Türkiye Temsilciliği olarak, bu heyecan verici sporu herkesle buluşturmak ve topluma fayda sağlamak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Pickleball sporunun sağladığı fırsatları ve değerleri daha geniş kitlelere ulaştırmak için çabalarımızı sürdüreceğiz ve bu yolda toplumun her kesiminden destek bekliyoruz.

Uluslararası pickleball federasyonu Türkiye temsilciliği olarak her alanda topluma katkı sağlayacak harika bir ekibe sahibiz. 

Ülkemizde bireylerin spora teşvik edilmesi, sağlıklı yaşam tarzının benimsenmesi, bireyler arası sosyal ağların genişlemesi, farklı sosyo-kültür den olan bireylerin iş birliği yapması, çocukların sağlıklı yaşam tarzının benimsenmesi ve sorumluluk bilincinin gelişmesi, orta yaş ve yaşlı bireylerin spora teşvik edilmesi için spor gönüllülerinden oluşan ekibe sahibiz. 

  Bilimsel çalışmalar yapılması ve topluma kalıcı faydalar sağlamak için öğretim üyelerinden oluşan bilim kurulu, toplumsal sağlığın öneminde sporun etkisi konusunda çalışan sağlık kurulu, eğitmen yetişmesinde çalışan idealist eğitim kurulu, maçların toplumda yaratacağı etkiyi en adil yönetimle sağlayacak hakem eğitimleri veren hakem kurulu, toplumsal iletişimin güçlenmesine olanak sunmak için çalışan  sosyal girişimcilik alanında teknoloji ve inovasyon kurulu, sosyal sorumluluk projeleri yaparak toplumsal kalkınmaya fayda sağlamak için çalışan proje kurulu ve hepsini birleştiren danışma kurulu ile ülkemize fayda sağlamak için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.   

Davut GÜNGÖR 

Uluslararası Pickleball Federasyonu Türkiye Temsilcisi