Uluslararası Pickleball Federasyonu Türkiye Temsilciliği Ve Eğitmenlerin Görevleri

Uluslararası Pickleball Federasyonu Türkiye Temsilciliği:

 Dünyada en çok insanın oynadığı, 2028 yılında olimpiyatlara girmeye hazırlanan, kadın erkek rekabetine (cinsiyet eşitliği), fırsat eşitliğine imkan sunan Pickleball sporunun  Türkiye’de yaygınlaştırılması, gençlerde spor kültürünün, spor ahlakının, spor disiplinin oluşması, yetişkin bireylerde sürdürülebilir sportif yaşama katkı sağlanması, toplumda fırsat eşitliği, cinsiyet eşitliği gibi önemli konularda farkındalık yaratılması ve toplumda bütünleştirici güç olması için pickleball tanıtım toplantıları, pickleball eğitmen eğitimleri ve pickleball temsilcilikleri görevlerini  yürütmektedir. 

Yerel, ulusal ve uluslararası maçların / turnuvaların düzenlenmesi, ulusal ve uluslararası eğitim, sempozyum, panel vb. düzenlenmesi, okul sporlarında, kamu kurumlarında, özel spor tesislerinde, parklarda, sosyal yaşam alanlarında, pickleball sporunun oynanmasına yönelik çalışmaların yapılması, sosyal sorumluluk projeleri yapılması, kurumsal iş birlikleri yapılması, basın yayın organları ile iş birliği yaparak ülkemizde pickleball sporunun bilinirliğinin artması için çalışmalar yürütmektedir. 

Eğitmenlerin toplumda yaratacağı sosyal ve bilişsel faydanın önemli olduğuna inanan uluslararası pickleball federasyonu Türkiye temsilciliği olarak uluslararası geçerliliği olan eğitmen sertifikası verme yetkisine sahiptir. 

Pickleball Eğitmenlerinin Sorumlulukları Ve Kısaca Görevleri: 

  1. Pickleball ‘un ülkemizde yaygınlaşmasına sosyal fayda sağlamasına, genç̧ nesillerin spor kültürü̈ edinmelerine, sorumluluk bilinçlerinin gelişmesine, toplum bilincinin ve anlayışının oluşmasına ve sporla başarıya ulaşarak sosyal statü̈ kazanmalarına destek olmak,  
  2. Yetişkin bireylerin yaşam boyu spor alışkanlığı edinmeleri, eşit fırsatlarda eğitim almaları, çevre, tolum, çocuk, aile bütünlüğünün oluşması, sporun verdiği enerji ile sosyal iyilik hali kazanmalarına yönelik çalışmalar yapmak,
  3. Genç nesillerin sağlıklı ortamlarda olmalarına olanak sunmak, maç̧ ve turnuvalara katılmalarını teşvik etmek, pickleball ‘un fırsat ve cinsiyet eşitliği felsefesine uygun her kesime eşit mesafede kaliteli hizmet ve eğitim sunmak, 
  4. Temsil ettiği şehir/ilçe/okul/kulüp vb. faaliyetlerinde en yüksek kalitede, bilimsel, sağlıklı, memnuniyet düzeyi ve güvenliği her zaman öncelikli olmak, 
  5. Pickleball eğitimlerini cinsiyet, dil, din, ırk, mezhep, sosyal statü̈, yaş vb. ayırt etmeksizin en iyi şekilde verilmesini sağlamak, 
  6. Dezavantajlı bireylerin ve özel gereksinimli bireylerin spor yapmalarına, toplumla iç içe yaşamalarına, fırsat eşitliği yakalamalarına, topluma entegre olmalarına yönelik çalışmalar yapmak, toplumda farkındalık yaratmak, pickleball ile başarıya ulaşabilmelerine ve toplumda yer edinmelerine fırsat sunmak, ülkeye ve topluma karşılıklı yarar sağlamakla yükümlüdür. 

Davut GÜNGÖR