“Birlikte Oynayalım, Birlikte Güçlenelim!”

Deprem sonrası Hatay’da zor koşullarda okullara giden öğrenciler, öğretmenler ve aileler için okul bahçelerine ve toplu konaklama alanlarına pickleball sahası kuruyoruz. 

Zorlu koşullarda yaşamak zorunda olan, eğitim yaşamlarına ve sosyal yaşamlarına devam eden ailelerimiz için moral ve dayanışmayı teşvik etmek adına 25 adet pickleball sahası kurulacak. 

“Zor Zamanlarda Bir Araya Gelerek Güçleniyoruz’’ Deprem sonrası Hatay’da Deprem öğrenciler, öğretmenler ve aileler için sadece bir spor alanı değil, aynı zamanda dayanışma, sosyal bağ kurma, iyilik halinin oluşması, aile bağlarının güçlenmesi, öğretmenlerin çalışma motivasyonlarının oluşması, öğrencilerin eğitim motivasyonlarının oluşması, toplumda umut ve heyecan uyandırmak ve topluluk ruhunun canlanmasını sağlayan bir buluşma noktası olacak.

6 Şubat depreminin yıl dönümünde bir kez daha gördük ki, sporun iyileştirici gücüne ihtiyacımız var.

Uluslararası Pickleball Federasyonu Türkiye Temsilciliği, DG Akademik, TÜMMİAD, Valentura iş birliği ile yapılacak proje de Hatay da okullar ve toplu konaklama (Konteyner Kentler) alanlarına 25 tane pickleball sahası kurulması ve pickleball malzemelerinin temini projesi başladı.

 • Hatay’da yaşanan deprem, birçok aileyi etkiledi ve özellikle çocuklar üzerinde derin etkiler bıraktı.
 • Depremin neden olduğu travma, çocukların psikososyal sağlıklarını olumsuz yönde etkilemiş durumdadır.
 • Sosyal, bilişsel ve eğitim yaşamlarında destek olacak faaliyetlere ihtiyaç duyulmaktadır.

Pickleball ve Rehabilitasyon:

 • Pickleball, öğrenmesi ve oynaması kolay olan her yaş kesimine hitap eden bir raket sporudur.
 • Bu spor, ailelerin, öğretmenlerin ve çocukların fiziksel aktivitelerle bir araya gelmelerini, takım ruhu kazanmalarını ve psikososyal sağlıklarını güçlendirmelerini sağlayacak.
 • Pickleball, açık ve kapalı hava sahalarında kolayca oynanabilen bir spordur. Alan oluşturulması ve kurulması kolaydır. 

Projenin Amaçları:

Okullarda ve Konteyner Kentlerde Pickleball Sahaları Kurmak:

 • Bu proje, Hatay’daki gençlerin deprem sonrası yaşadıkları travmalara yönelik derinlemesine bir ihtiyaç analizi üzerine kurulmuştur, bu analiz gençlerin fiziksel, zihinsel ve sosyal iyileşme süreçlerinde spora ve sosyal etkileşime duydukları ihtiyacı açıkça ortaya koymaktadır.
 • Pickleball eğitimlerimiz, katılımcıların öğrenme stillerini göz önünde bulundurarak, interaktif ve katılımcı öğretim teknikleri kullanarak uygulanacaktır, bu sayede her öğrencinin kendine özgü potansiyelini en iyi şekilde geliştirmesine olanak tanınacaktır.
 • Projemiz, toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifini ön planda tutarak, hem kız hem de erkek öğrencilerin eşit katılımını ve temsilini teşvik edecek şekilde tasarlanmıştır, bu yaklaşım, sporun cinsiyet ayrımı gözetmeksizin herkes için erişilebilir ve kapsayıcı olmasını sağlamayı amaçlamaktadır.
 • Beklenen sonuçlar arasında, öğrencilerin psiko-sosyal sağlıklarında gözle görülür iyileşmeler, eğitimde artan motivasyon ve genel yaşam kalitelerinde pozitif değişimler yer almaktadır.
 • Projenin uzun vadeli hedefleri, sporun gençler üzerindeki olumlu etkilerini sürdürmek ve gelecekteki benzer kriz durumlarında topluma rehberlik edecek bir model oluşturmak içermektedir.
 • Önceki benzer projelerden edindiğimiz değerli deneyimler, bu projenin tasarımını ve uygulanmasını şekillendirmede kritik bir rol oynamıştır, bu sayede daha etkili ve verimli sonuçlara ulaşmayı hedefliyoruz.
 • Projemizin toplum ve çevre üzerindeki etkisi, gençlerin sağlıklı yaşam alışkanlıklarını benimsemelerini teşvik etmek ve sosyal dayanışmayı güçlendirmek şeklinde öngörülmektedir.
 • Önemli yerel ve ulusal kurumlarla kurduğumuz işbirlikleri, projemize değerli kaynaklar ve uzmanlık desteği sağlamakta, bu ortaklıklar projemizin başarısını ve etki alanını genişletmektedir.
 • Projenin gelişimini sürekli olarak izleyip değerlendirmek için kapsamlı bir plan oluşturduk, bu plan, projenin hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını objektif bir şekilde ölçmeyi ve gerektiğinde gerekli ayarlamaları yapmayı mümkün kılacaktır.
 • Yapılacak pickleball sahaları ile yapılacak maçlar ve turnuvalarla öğrencilerin eğitim motivasyonlarının artmasına olanak sunmuş olacağız.
 • Kadınların spor yapmalarına olanak sunarak kadın dayanışmasını sağlayarak sosyal bağların güçlenmesine olanak sunmak,
 • Aile etkinlikleri ile aile içi sağlıklı iletişimin ve aile bağlarının güçlenmesine olanak sunmak,
 • Farklı konteyner kentler ile maçlar ve turnuvalar yaparak sosyal iletişim ağlarının genişlemesine imkan sunmak,
 • 23 Nisan – 19 Mayıs ve yıl sonu Haziran ayında okullararası turnuvalar düzenleyerek kentte sporun yaratacağı enerji ile okullarda, öğretmenlerde ve öğrencilerde heyecan oluşturmanın yanı sıra sağlıklı bir geleceğe atılan adımların başlangıcını oluşturmuş olacağız.

 Pickleball Sahalarının Okullarda ve Toplu Konaklama Alanlarında Kurulmasının Olumlu Faydaları:

Fiziksel Aktivite ve Sağlıklı Yaşam Alışkanlıkları:

 • Pickleball, öğretmenlere ve öğrencilere düzenli fiziksel aktivite imkanı sunarak sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırır.
  • Spor, öğretmenlerin ve çocukların enerjilerini pozitif bir şekilde yönlendirmelerine yardımcı olurken eğitim ve sosyal bağlarının güçlenmesine katkı sağlar. 
  • Kadınların spora  teşvik  edilmesine olanak sunarken aile bağlarının güçlenmesine katkı sağlar. 

Psikososyal Gelişim:

 • Ailelerin, öğretmenlerin ve çocukların sosyal becerilerini geliştirmelerine, dayanışma duygularını kazanmalarına ve iletişim yeteneklerini artırmalarına katkı sağlar.
  • Pickleball sahaları, deprem sonrası yaşanan travmanın üstesinden gelmelerine olanak sunacak. 

Stres ve Anksiyete Azaltımı:

 • Fiziksel aktivitenin, özellikle de rekabetçi sporun, stres ve anksiyete üzerinde olumlu etkileri vardır. Pickleball sporu ile toplumda heyecan duygusu yaratılması amaçlanmıştır.
  • Pickleball oyunları, çocukların duygusal denge sağlamalarına yardımcı olurken eğitim yaşamlarında motivasyonlarının artmasını sağlayacak.

Ekip Çalışması ve Sorumluluk Bilinci:

 • Okullar arası pickleball maçları, öğrencilere ekip çalışması ve sorumluluk bilinci kazandırır.
  • Öğretmenler arası sosyal bağların güçlenmesini sağlar, sorunların bir ekip halinde doğru yöntemlerle çözülmesine olanak sunar.
  • Aileler arasında sosyal bağların güçlenmesine, sağlıklı iletişim kurulmasına olanak sunar. 
  • Öğrenciler, birbirleriyle iş birliği yaparak takım ruhunu geliştirirler.

Öğrenci-Mentör İlişkilerinin Güçlenmesi:

 • Öğretmenler, öğrencilere rehberlik ederek, onlarla birlikte pickleball oynayarak daha güçlü bir ilişki kurabilirler.
  • Bu etkileşim, öğrenci-öğretmen bağlarını kuvvetlendirir.

Okullar Arası Pickleball Maçlarının Getireceği Heyecan ve İyilik Hali:

Topluluk Birlikteliği:

 • Okullar arası maçlar, öğrencilerin, öğretmenlerin ve ailelerin bir araya gelerek bir topluluk oluşturmalarını sağlar.
  • Bu birliktelik, dayanışma ve destek duygularını güçlendirir.

Heyecan ve Motivasyon Artışı:

 • Maçlar, öğretmenler, aileler ve öğrenciler arasında heyecan uyandırarak motivasyonlarını artırır.
  • Rekabet, öğrencilerin kendilerini geliştirmeye teşvik eder.

Aile Katılımı:

 • Aileler arası etkileşim, topluluk bağlarını güçlendirir.

Maçlar ve Turnuvalar:

 • Yapılacak okullar arası turnuvalarda bireylerin bir amaca yönelik çalışmaları için motivasyonlarını arttırır, aileler, öğretmenler ve öğrenciler üzerinde olumlu bir rekabet ortamının oluşmasına imkan yaratır.
  • Başarı, bireylerin kendine güvenini artırırken yaşam bağlarını güçlendirir.  

Eğlence ve Pozitif Atmosfer:

 • Pickleball maçları, okul atmosferine eğlence ve pozitif bir hava getirir.
  • Öğrenciler, öğretmenler ve aileler arasında oluşan olumlu enerji, genel iyilik hali yaratır.

Bu şekilde, pickleball sahalarının okullarda kurulması ve düzenlenen maçlar, çocukların fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimlerine katkı sağlarken, okul toplulukları arasında da pozitif bir etki yaratır. Bu sayede, depremden etkilenen aileler, öğretmenler ve çocuklar için olumlu bir rehabilitasyon ve destek mekanizması oluşturacak.

Projeye İş Birliği İçin: Okul ya da toplu konaklama alanlarına saha yaptırmak isteyen ve iş birliği yapmak isteyenler [email protected] adresinden ya da iletişim numaramızdan bizimle iletişime geçebilir. Saha ve Malzeme Maliyeti: Bir saha kurulumu ve malzemelerin bedeli 21.000 TL dir.

Bu proje ile: Hatay’da yaşanan deprem sonrası çocuklarımıza umut olmak ve onların hayatlarına dokunmak, öğretmenlerimizin, ailelerimizin  ve çocuklarımızın iyilik hallerinin oluşmasına katkıda sağlamak ve umut dolu geleceğin inşasını oluşturmayı amaçlamaktayız.